१13१। लेजर काट्ने मेशीन

  • 1313 Laser Machine

    १13१। लेजर मेशिन

    गैर-धातु प्रशोधनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। विज्ञापन उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, खेलौना, कपडा, निर्माण, प्याकेजि,, कागज, आदि मा व्यापक रूपमा प्रयोग गरीन्छ लागू सामग्री: एक्रिलिक, MDF बोर्ड, कपडा, छाला, कागज, आदि।

    १) अलग डिजाइन: सजिलो ढोका (80० सेमी चौडाई ढोका) मा राख्न सजिलो।

    २) सबै गाईड रेलहरू ताइवान (श्याin्गिन र CSK) बाट आयात गरिएका छन् र मूल गाइड रेलहरू स्लाइडरहरूले सुसज्जित छन्।